Liepos menesio Angelas – tai Aiškumas

angel_clarity

Išvalyk savo suvokimą nuo sumaišties.

Susikaupk ties kryptinga ir atvira išraiška. Pamatyk pasaulį tokį, koks jis yra, be savo projekcijų, vertinimų ir manymų.

Aiškumas tai procesas, o ne pavienis įvykis, ir vieną kartą pasiektas parodo pažangą, o ne atvykimą prie tikslo. Meilė tiesai išsklaido prisirišimą, dėl kurio atsiranda nesusipratimai bei klaidingos išvados ir leidžia susijungti su mūsų esmine būtimi.

Mokydamiesi prisiderinti prie mūsų tikrosios prigimties, ji praneša mūsų sąmonei apie teisingus požiūrius, kryptis bei veiksmus – laisvus nuo prielaidų ir vertinimų.

More

Birželio mėnesio Angelas – tai Pabudimas

AwakeningLeiskite saulei nušviesti neveiklias, nutirpusias ar užmirštas dalis, slypinčias jūsų viduje.

Buskite, patrinkite akis ir pasitikite naująją aušrą.

Pabudus ir supratus tikrąją reikalų padėtį, patirtis tęsiasi netrukdoma. Tai nėra pasireiškimas kažko, kas iki šiol neegzistavo. Tai yra panašiau į artimesnę pažintį su būtimi to, kas gyvavo visada, kas buvo juntama, tačiau užmiršta.

Didelę dalį mūsų tapatybės suformavo mūsų tėvai, mokytojai, draugai, tai, kaip mes norime atrodyti kitų akyse. Į visa tai mes žiūrime kaip į savo atskaitos tašką, nuo kurio matome save; asmenybę, kuria mes save laikome – užsiėmusią savo tikslais, baimėmis, troškimais ir problemomis.

More

Gegužės mėnesio Angelas – Pasitenkinimas

Mėgaukitės tuo, 13083344_1704935213080383_7446334874024161303_nkas yra dabar jūsų gyvenime. Kūrybos procesas niekada nesibaigia. Liaukis stengtis viską pasiekti, ir ilsėkis su pasitenkinimu ir džiaugsmingu vykdymu.

Susitaikykite su tuo, kas yra, ir leiskite sau švelniai gyventi dabartyje. Praeities pergyvenimas nėra “ekologiškas”, o nerimas dėl ateities yra griaunantis. Tiek viena tiek kita stumia nuo mūsų pasitenkinimo jausmą.
Vidinė ramybė mus ruošia naujiems atradimams ir palieka erdvės priimti ateinančias malones. Tai, kaip mes užpildome savo gyvenimą, lemia ir mūsų jaučiamą pasitenkinimo lygį.

More

Balandžio mėnesio Angelas – tai Žaismas

Elkitės taip, kad kiekviena gyvenimo akimirka paliktų jums įspūdį. Su malonumu dalyvaukite visose savo veiklose ir mėgaukitės tuo, kuo užsiimate.

Džiaukitės!

Žaismas yra dalis mūsų kūrybingumo pagrindo. Tomis akimirkomis, kai negalvojame apie rūpesčius, jis įkvepia gyvybės mūsų esybei. Jis padeda mums gyventi absurdo, paradoksų ir paslapčių pasaulyje. Jis puoselėja mūsų vaikišką džiugesį ir pažinimo norą. Jis leidžia mūsų prasmės paieškai išlikti pagrįstai ir žemiškai.

Pasaulyje, kaip ir mūsų viduje, daug visko vyksta, tad mūsų streso lygis pakilo ir prisitaikė prie naujos normos, – taip sukurta nepastebima malonumo deficito sutrikimo (MDS) epidemija. Žaismas – tai vaistas nuo streso. Jis gali visiškai patraukti mūsų dėmesį ir sukelti antplūdį emocijų, kurios paveikia mūsų džiaugsmo būseną.

More

Kovo mėnesio Angelas – tai Išmintis

Išminties vystymąsi skatina patirtis, didelė širdis ir noras mokytis. Susiekite tai su savo branda ir vidiniu žinojimu – tai jums leis dvasiškai puoselėti kiekvieną kūrybinę akimirką.

Išmintis mums gali suteikti daug žinių apie tai, kas yra neišvengiama – apie pradžias, pabaigas, poreikį valgyti ir miegoti, gamtos ciklus, mūsų kūnus mums žengiant gyvenimo keliu.

Aš vis prisimenu Ramybės maldos pradžią: „Dieve, suteik man ramybės susitaikyti su tuo, ko negaliu pakeisti, drąsos keisti tai, ką galiu pakeisti, ir išminties tą skirtumą suprasti.“

Tai yra mūsų užduotis ir iššūkis – suprasti skirtumą.

More

Vasario mėnesio Angelas – tai Transformacija

Pokyčiai įvyksta prisiimant atsakomybę už savo sąmoningumą ir jį pritaikant kasdieniniam gyvenimui, akimirka po akimirkos.

 

Gyvenimas – tai alcheminis procesas, vykstantis esant pastoviai kaitai iš mūsų kūno į mūsų aplinkybes, o galiausiai į mūsų aplinką. Kaip mes reaguojame į kintančio pasaulio formas, tiesiogiai priklauso nuo mūsų gebėjimo internalizuoti savo sąmoningumą, ir veikti atsižvelgus į šventą vidinę erdvę mūsų esybės gilumoje.

Tai nereikalauja panaikinti savojo ego ar sumenkinti savęs. Svarbiausia yra leisti mūsų aukštesnei prigimčiai į save absorbuoti mūsų ego, tokiu būdu jį transformuojant. Kad taptume paslaugia, mylinčia, dosnia ir pagarbia būtybe, mums būtina į ją įdėti pastangų, elgiantis pagal savo aukščiausias vertybes.

More

Transformacijos žaidimas su Jelena Markune /13.02.2016/

^4AA0866CA5208D0409A1773DED3C585733B3B9D91693C02417^pimgpsh_fullsize_distr

Kas yra TRANSFORMACIJOS ŽAIDIMAS?

Transformacijos žaidimas – tai stiprus ir gražus instrumentas, kuris suteikia galimybę suprasti ir transformuoti neefektyviai veikiančius mūsų įpročius ir savybes gyvenime. Jis parodo, kokias situacijas mes patys kuriame, kaip reaguojame ir ką galime pakeisti, norint pasiekti savo tikslus ir svajones.
Taip mes ne tik sužinome apie apribojimus, bet ir atveriame naujas savo gyvenimo perspektyvas ir keičiame savo supratimą apie save.

Transformacija – tai ne burtai, tai yra galimybė sąžiningai pakeisti save ir savo gyvenimą.

Kiekvienas Transformacijos Žaidimas – tai mažas gyvenimas, ir nors 3 ar daugiau valandų seansas gali atrodyti ilgas, jis pralekia greitai. Žaidimai vykdomi individualiai arba grupėse po 2–6 žmonės. Sertifikuotas vedėjas – facilitatorius lydi jūs žaidimo eigoje ir palaiko žaidimo struktūrą. Žaidžiant, dalyviai užrašo svarbius momentus – patirtį, supratimus, išvadas. Šitie užrašai pasiliks su jumis ir juos galėsite peržiūrėti vėliau; tam tikri momentai paaiškės praėjus tam tikram laikui po paties žaidimo.

More