Rugpjūčio mėnesio angelas – tai Palankumas

Leiskite gėdos rūkui išsisklaidyti. Ženkite į priekį ir priimkite gyvenimą tokį, koks jis jums yra duotas. Ugdykite sugebėjimą pritraukti kitus ir būti savimi.

Savęs priėmimas – tai vidinio pritarimo dovana, kuri leidžia mums priimti save tokius, kokie esame. Ji praplečia mūsų suvokimą, kad galėtume priimti įvairius gyvenimo paradoksus.

Palankumas apriboja konfliktų kiekį mūsų viduje bei supančioje aplinkoje ir žadina pokyčius. Jis padeda išsilaisvinti nuo kovojimo su tikrove ir atveria kelią naujoms galimybėms, kurios iki tol neegzistavo.

Palankumas išlaisvina mūsų energiją. Tai palaima, malonė, lengvas lietus, nuplaunantis negatyvias pažiūras, baimes ir dvejones, padedantis mums paklusti akimirkos teisybei be išankstinių nusistatymų. Jis įkvepia gyvybės bendram vaizdui, sveikina aukštesnę tikrovę ir perduoda pakvietimą įkūnyti mūsų Žmonijos bei didingesnę Būties prigimtį – taip mes susiliejame į vieną būtį.

Ieškokite patyrimų, kurių atsisakote ar su kuriais grumiatės. Jeigu palankumas jums atrodo nepasiekiamas, mokykitės atpalaiduoti savo gynybinę reakciją, kuri padalija jūsų aplinkos

supratimą į gerą/blogą, kaltę/nekaltumą, į tai, kas yra teisinga/neteisinga. Išlaisvinkite protą nuo ribotų pažiūrų.

Leiskite Palankumo angelui jus apgaubti savo sparnais ir tvirtai apkabinti. Būkite kupini palankumo ir negailėdami juo dalykitės.

Nuoširdžiai,
Kathy

www.innerlinks.com