Vasario mėnesio angelas – Pasitikėjimas

Persikelk iš įprastos vietos į vietą, kuri suteiks tau naujos išorinės patirties. Išlaisvink save iš įsipareigojimų ir poreikio kontroliuoti kūrybinius gyvenimo procesus.

Visai nesvarbu, kurį dvasinį kelią esi pasirinkęs, tikroji ramybė ateina tik su viena sąlyga: tu turi būti pasiruošęs (pasiruošusi) liautis kontroliuoti savo gyvenimą ir pasitikėti kilniaširde jėga, valdančia viską, kas jau įvyko, vyksta ir dar įvyks ateityje.

Pasitikėjimas – tai dvasios kelias harmoningam fundamentalių visatos įstatymų laikymuisi. Egzistuoja gilus ritmas, užtikrinantis gyvenimo judėjimą ir nepasiduodantis mūsų valios kontrolei. Kai mes įgauname patirties per Pasitikėjimą, mūsų siela atsipalaiduoja ir ramiai priima susiklosčiusias aplinkybes. Mes galime ramiai ir užtikrintai pasitikėti tuo, ką visata mums suteikia, ir tuo, kad ji suteiks visus būtiniausius dalykus. Iš tikrųjų ji gali suteikti netgi daugiau, negu tu gali įsivaizduoti.

Kai mūsų sprendimai yra grindžiami Pasitikėjimu, mes tampame drąsiais ir galime rizikuoti. Mes neribojame savęs išreikšdami savo gebėjimus. Mes gyvename visavertį gyvenimą ir darome viską pasikliaudami vidiniais pojūčiais ir būdami įsitikinę, kad viskas pavyks. Gyvenimas tampa istorija kūrybai, o ne kliūčių lauku.

Be bazinio Pasitikėjimo, į atsirandančias aplinkybes mes esame linkę reaguoti pagal savo sąlygotumą, priversdami gyvenimą tekėti viena ar kita kryptimi. Mes prisirišame prie išankstinių nusistatymų ir išvadų. Mes tampame įsitempę ir sąlygoti bei darome viską, kad galėtumėme manipuliuoti aplinkybėmis pagal savo norus.

Štai pasiūlymas, kaip pakeisti automatinę vidinę reakciją į išorinius signalus. Kai užsidega geltona šviesoforo šviesa ir lieka saugus atstumas, kur tu gali sustoti iki užsidegant raudonai šviesai, ką tu esi linkęs daryti? Greitinti procesą, kad pereitum kelią? Jeigu taip, tai čia yra metafora supratimui apie tai, kas vyksta viduje; kai suveikia mūsų geltona nerimo spalva – mes greitėjame, labiau stengiamės, greičiau judame, daugiau darome, visos streso reakcijos atsako už mūsų sąlygotumą. Pasitikėjimas – tai mokėjimas sustoti ir sulaukti žalios šviesos, kuri taps signalu judėjimui į priekį.

Kodėl gi vasario mėnesį nepasitreniravus spausti stabdžius, kai dega geltona šviesa ir yra galimybė pasinaudoti šiuo momentu, kad sustotum ir atsikvėptum, pasikliautum gyvenimu ir pajustum jo ritmą, kol užsidegs žalia šviesa, signalizuojanti apie tolesnį judėjimą.

Pailsek ir žinok, kad viskas tiesiog yra labai, labai gerai – Šviesa jau yra beveik žalia… o kol tai dar neįvyko, atversk savo mintis meilei ir geriems darbams. Mes tikimės, kad Angelai ir toliau įkvepia tavo gyvenimą.

Iš visos širdies,
Kati

www.innerlinks.com