Sausio mėnesio Angelas – Įžvalgumas

Panaudok savo aštrų žvilgnį, kad galėtum aiškiai atskirti ir protingai pasirinkti. Judėk į priekį su vidiniu pasitikėjimu..

Įžvalgumas – tai sielos impulso atpažinimas mūsų gyvenimuose. Jis kuria mūsų intuityvią galimybę reaguoti, suvokiant jėgą, kuri slepiasi esamoje akimirkoje. Įžvalgumas reikalauja, kad mes reguliariai apžvelgtumėme savo vertybės, įsitikinimus, praeities veiksmus, dabarties viltis ir ateities svajones.

Mes gyvename remdamiesi tuo, kuo tikime. Mūsų veiksmai yra nulemti mūsų įsitikinimų. Mūsų sąmoningumas atsispindi mumyse. Jeigu ieškosime – rasime. Kyla klausimas, iš kur atsiranda mūsų įsitikinimai. Aš manau, kad triuškinantis atsakymas į šį klausimą būtų, kad tai kyla iš kitų žmonių pasakojimų. Tik kelios mūsų mintys yra originalios ir sudaro mūsų įsitikinimus. Kaip individai, mes esame apibrėžti iš kartos į kartą suformuotų prielaidų.

More

Gruodžio mėnesio angelas – tai Pasiryžimas

122

Ženkite per gyvenimą, būdami plačių pažiūrų ir turėdami tikslą „kaip mums tai įvykdyti“. Naudokitės savo valia apgalvotai, siekdami stiprinti savo kūrybinį procesą, o ne jį slopinti.

Pasiryžimas yra vidinis budrumas, kuris išryškina jungtį tarp žmogiškos ir dieviškos prigimties. Tai pastovumo, imlumo, pasirengimo ir atsako praktika – nebūtinai išvardyta seka.

Tai reiškia, kad įmanoma sutrikdyti status quo tiek savyje, tiek kituose, metant iššūkį judėjimui už dabartinio mąstymo ribų. Atminkite, pastoviai keičiasi ne tik mūsų žemiška išorė, bet kartu ir mūsų vidinis dvasiškumas, kai suprantame, ką reiškia priklausyti aukštesniam gyvenimui.

More

Rugpjūčio mėnesio angelas – tai Palankumas

Leiskite gėdos rūkui išsisklaidyti. Ženkite į priekį ir priimkite gyvenimą tokį, koks jis jums yra duotas. Ugdykite sugebėjimą pritraukti kitus ir būti savimi.

Savęs priėmimas – tai vidinio pritarimo dovana, kuri leidžia mums priimti save tokius, kokie esame. Ji praplečia mūsų suvokimą, kad galėtume priimti įvairius gyvenimo paradoksus.

Palankumas apriboja konfliktų kiekį mūsų viduje bei supančioje aplinkoje ir žadina pokyčius. Jis padeda išsilaisvinti nuo kovojimo su tikrove ir atveria kelią naujoms galimybėms, kurios iki tol neegzistavo.

More

Vasario mėnesio angelas – Pasitikėjimas

Persikelk iš įprastos vietos į vietą, kuri suteiks tau naujos išorinės patirties. Išlaisvink save iš įsipareigojimų ir poreikio kontroliuoti kūrybinius gyvenimo procesus.

Visai nesvarbu, kurį dvasinį kelią esi pasirinkęs, tikroji ramybė ateina tik su viena sąlyga: tu turi būti pasiruošęs (pasiruošusi) liautis kontroliuoti savo gyvenimą ir pasitikėti kilniaširde jėga, valdančia viską, kas jau įvyko, vyksta ir dar įvyks ateityje.

Pasitikėjimas – tai dvasios kelias harmoningam fundamentalių visatos įstatymų laikymuisi. Egzistuoja gilus ritmas, užtikrinantis gyvenimo judėjimą ir nepasiduodantis mūsų valios kontrolei. Kai mes įgauname patirties per Pasitikėjimą, mūsų siela atsipalaiduoja ir ramiai priima susiklosčiusias aplinkybes. Mes galime ramiai ir užtikrintai pasitikėti tuo, ką visata mums suteikia, ir tuo, kad ji suteiks visus būtiniausius dalykus. Iš tikrųjų ji gali suteikti netgi daugiau, negu tu gali įsivaizduoti.

More

Lapkričio mėnesio Angelas – tai Žaismas

Elkitės taip, kad kiekviena gyvenimo akimirka paliktų jums įspūdį. Su malonumu dalyvaukite visose savo veiklose ir mėgaukitės tuo, kuo užsiimate.

Džiaukitės!

Žaismas yra dalis mūsų kūrybingumo pagrindo. Tomis akimirkomis, kai negalvojame apie rūpesčius, jis įkvepia gyvybės mūsų esybei. Jis padeda mums gyventi absurdo, paradoksų ir paslapčių pasaulyje. Jis puoselėja mūsų vaikišką džiugesį ir pažinimo norą. Jis leidžia mūsų prasmės paieškai išlikti pagrįstai ir žemiškai.

Pasaulyje, kaip ir mūsų viduje, daug visko vyksta, tad mūsų streso lygis pakilo ir prisitaikė prie naujos normos, – taip sukurta nepastebima malonumo deficito sutrikimo (MDS) epidemija. Žaismas – tai vaistas nuo streso. Jis gali visiškai patraukti mūsų dėmesį ir sukelti antplūdį emocijų, kurios paveikia mūsų džiaugsmo būseną.

More

Liepos menesio Angelas – tai Aiškumas

angel_clarity

Išvalyk savo suvokimą nuo sumaišties.

Susikaupk ties kryptinga ir atvira išraiška. Pamatyk pasaulį tokį, koks jis yra, be savo projekcijų, vertinimų ir manymų.

Aiškumas tai procesas, o ne pavienis įvykis, ir vieną kartą pasiektas parodo pažangą, o ne atvykimą prie tikslo. Meilė tiesai išsklaido prisirišimą, dėl kurio atsiranda nesusipratimai bei klaidingos išvados ir leidžia susijungti su mūsų esmine būtimi.

Mokydamiesi prisiderinti prie mūsų tikrosios prigimties, ji praneša mūsų sąmonei apie teisingus požiūrius, kryptis bei veiksmus – laisvus nuo prielaidų ir vertinimų.

More

Birželio mėnesio Angelas – tai Pabudimas

AwakeningLeiskite saulei nušviesti neveiklias, nutirpusias ar užmirštas dalis, slypinčias jūsų viduje.

Buskite, patrinkite akis ir pasitikite naująją aušrą.

Pabudus ir supratus tikrąją reikalų padėtį, patirtis tęsiasi netrukdoma. Tai nėra pasireiškimas kažko, kas iki šiol neegzistavo. Tai yra panašiau į artimesnę pažintį su būtimi to, kas gyvavo visada, kas buvo juntama, tačiau užmiršta.

Didelę dalį mūsų tapatybės suformavo mūsų tėvai, mokytojai, draugai, tai, kaip mes norime atrodyti kitų akyse. Į visa tai mes žiūrime kaip į savo atskaitos tašką, nuo kurio matome save; asmenybę, kuria mes save laikome – užsiėmusią savo tikslais, baimėmis, troškimais ir problemomis.

More